Taisyklės

Bendroji dalis

1. Šių taisyklių (toliau – Taisyklės) pagrindu nustatomos www.famfam.lt (toliau – Famfam.lt) internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) bei prekes perkančiojo asmens (toliau – Klientas) teisės, atsakomybės sritys, leidžiami, draudžiami veiksmai bei kitos sąlygos.
2. Klientas gali pateikti prekių užsakymą Famfam.lt tik tais atvejais, kai jis yra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Klientui perkant prekes Famfam.lt, visais atvejais laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka. Jei Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria bent daliai arba visoms Taisyklėse esančioms nuostatoms, jis negali pirkti prekių Famfam.lt.
3. Famfam.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
4. Famfam.lt turinys yra Parduotuvės nuosavybė. Be Famfam.lt raštiško sutikimo, draudžiama kopijuoti, plagijuoti ar kitaip pasisavinti Parduotuvės turinį ar Parduotuvės dizaino elementus. Priešingu atveju tai laikoma autorinių teisių pažeidimu, kuriam gali būti taikomos atitinkamos sankcijos pagal LR teisės aktus.

Asmens duomenų apsauga

5. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir kiti, pristatymui būtini duomenys. Famfam.lt Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami tik išimtinai prekių užsakymo ir pristatymo tikslais.
6. Famfam.lt įsipareigoja neatskleisti Kliento duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
7. Klientas, užsiregistruodamas Famfam.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo pačiu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje.
8. Jei Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Famfam.lt Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
9. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus aktyvuoti slapukai (angl. „Cookies“).

Užsakymo pateikimas

10. Klientas Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes ir suformuoja prekių krepšelį.
11. Famfam.lt nurodo, o Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs, jog nurodytos Parduotuvėje prekės, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus rezoliucijos bei spalvinės gamos ypatybių.
12. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
13. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų.
14. Toliau suformuojami visi Kliento pateikti duomenys. Klientas privalo įsitikinti, kad pateikti duomenys atitinka jo pageidavimus ir yra teisingi, kuriuos Klientas privalo patvirtinti sėkmingam prekių užsakymui. Esant poreikiui, Klientas gali pataisyti klaidingai suvestus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą Famfam.lt.
15. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Famfam.lt atsakingiems darbuotojams ir nuo to laiko laikoma, kad užsakymas yra pateiktas. Taip pat laikoma, kad tarp Kliento ir Famfam.lt yra sudaryta prekių pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – Sutartis). Tačiau tokia sutartis gali būti vykdoma tik nuo to momento, kai Famfam.lt gauna iš Kliento apmokėjimą už prekes.
16. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
17. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Famfam.lt duomenų bazėje pagal LR galiojančius teisės aktų.

Užsakymo apmokėjimo tvarka

18. Klientas pateikdamas elektroniniu būdu Parduotuvėje užsakymą, už prekes įsipareigoja sumokėti užsakyme nurodytą kainą.
19. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes, pervedant pinigus į Parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą.
20.1. Rekvizitai pavedimui:
Suma: nurodyta užsakymo suma
Gavėjas: UAB „Darom Dabar“
Gavėjo sąskaita: LT057044060007952747 (AB SEB bankas)
Gavėjo kodas: 303279490
Mokėjimo paskirtis: nurodytas užsakymo numeris
21. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.
22. Parduotuvei negavus apmokėjimo už Kliento užsakytas prekes per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.

Prekių pristatymas

23. Famfam.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 2-3 darbo dienas Lietuvos teritorijoje nuo užsakymo apmokėtos sumos gavimo. Retais išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, Parduotuvė arba kurjerių tarnyba įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo terminus.
24. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
25. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Jei Klientas pats negali priimti prekių, kai prekės pristatytos nurodytu Kliento adresu, Klientas neturi teisės reikšti Famfam.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
26. Prekės, užsakytos Famfam.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos UAB „Venipak“ (toliau – Venipak). Prekės pristatomos su Klientu suderintu laiku. Tais atvejais, kai nustatytu laiku Klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti Venipak telefonu: +370 5 210 7717.
27. Jei dėl Kliento Venipak neturėjo galimybių pristatyti prekes, derinamas Klientui tinkamas naujas pristatymo laikas. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su Venipak suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Famfam.lt, o Klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Famfam.lt visais atvejais atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.
28. Klientas privalo nedelsiant informuoti Parduotuvę info@famfam.lt elektroniniu paštu bei Venipak telefonu +370 5 210 7717, kai:
28.1. kurjeriai vėluoja daugiau nei 1 valandą pristatyti siuntą;
28.2. kreipiantis į kurjerius, atsakymas į užklausą nėra pateikiamas per 4 darbo valandas;
28.3. pristatant prekes, kurjeris elgiasi nepagarbiai;
28.4. siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
29. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
30. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

Garantijos

31. Famfam.lt įsipareigoja parduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
32. Famfam.lt įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį.
33. Jei užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Famfam.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
34. Prekės pristatomos saugiai supakuotos, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
35. Kiekvienos Famfam.lt Parduotuvėje parduodamos prekės garantinis gedimų šalinimo laikotarpis yra individualus ir garantiniam laikotarpiui esant, tai nurodoma prekės aprašymo skiltyje bei prekės dokumente (pasas, sertifikatas ir pan.), kai šiai prekei pagal savybes priklauso toks dokumentas.
36. Jei nustatoma, kad garantiniame gedimų šalinimo laikotarpyje prekė sugedo dėl nepakankamos prekės kokybės, Parduotuvė savo sąskaita pašalina pažeidimus. Jei pažeidimų pašalinti nėra galimybės, pavyzdžiui sugedo detalė arba mechanizmas, kurio nėra pardavime, neįmanoma pakeisti ir pan., Parduotuvė gali: a) pakeisti prekę tokia pačia kita preke, b) grąžinti Klientui sumokėtą pinigų sumą, c) pakeisti prekę į kitą, ne tokią pačią prekę – visais atvejais pagal susitarimą su Klientu.

Prekių pakeitimas arba grąžinimas

37. Klientui įstatymų numatyta tvarka suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba Klientui nepatinkančias prekes grąžinti.
38. Prekių pakeitimo arba grąžinimo teise Klientas gali pasinaudoti per 14 dienų nuo prekių gavimo momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, kad Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektacija.
39. Prekių pakeitimas arba grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos arba grąžinamos prekės atitinka šiuos reikalavimus:
39.1. nebuvo naudojamos;
39.2. nebuvo sugadintos;
39.3. išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
39.4. neprarado prekinės išvaizdos.
39.5 Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu, tačiau visais atvejais prekės turi būti grąžinamos Parduotuvei originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių Famfam.lt kainininką arba plombą, kartu su įsigijimo bei kitais prie prekės Parduotuvės pridedamais dokumentais ir priedais. Priešingu atveju, prekės negali būti pakeičiamos arba grąžinamos.
40. Daiktų pakeitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui informavus el. paštu info@famfam.lt Parduotuvės darbuotojus, nurodant: a) Vardą ir pavardę, b) telefono numerį, c) užsakymo numerį, d) prekės pavadinimą, e) prekės kiekį vienetais, f) pakeitimo arba grąžinimo priežastį.
41. Pakeičiant arba grąžinant prekes, Klientas privalo visais atvejais (išskyrus Taisyklių 36 p.) kompensuoti Parduotuvės patirtas prekių pristatymo Klientui išlaidas, apie kurių dydį Parduotuvė informuoja Klientą. Pristatymo išlaidas Klientas privalo pervesti banko pavedimu į Parduotuvės atsiskaitomąją banko sąskaitą LT057044060007952747 (AB SEB bankas). Priešingu atveju, prekės negali būti pakeičiamos arba grąžinamos.
42. Tais atvejais, kai Parduotuvė neturi prekės pakeitimui, Parduotuvė grąžina Klientui sumokėtą sumą, atskaičius pristatymo išlaidas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prekės gavimo.

Baigiamosios nuostatos

43. Visi pranešimai Famfam.lt Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@famfam.lt.
44. Visas bendravimas tarp Kliento ir Famfam.lt vyksta valstybine arba anglų kalba.
45. Parduotuvės veikla vykdoma laikantis LR teisės aktų reikalavimų. Visi kylantys ginčai turi būti sprendžiami bendro susitarimo keliu.